CDUTCM

קורסים מקצועיים בתחום החינוך – אינטרס לאומי

קורסים מקצועיים בתחום החינוך – אינטרס לאומי

לא מעט אנחנו שומעים בתקשורת על הצורך בשיפור תנאי העסקתם של המורים בישראל, במסגרת הצורך האקוטי בשיקומה של מערכת החינוך הכללית. אין דבר נכון וצודק מזה כמובן, אך ישנם גם אספקטים מסוימים במסגרת עבודתם של המורים והמורות בישראל, אשר זוכים לפחות התייחסות ותשומת לב תקשורתית. כך הוא תחום הקורסים המקצועיים וההכשרות השוטפות, הכשרות שמעבר להכשרה הראשונית לה זוכים אנשים הפונים לתחום ההוראה בישראל.

כמו בכל תחום אחר, גם ובמיוחד בתחום ההוראה ישנם אינספור קורסים מקצועיים, סדנאות והכשרות נוספות, הבנויים במיוחד על מנת להמשיך לפתח ולהעשיר את כישוריהם של המורים והמורות השונים. כפי שכולם יודעים, על מנת שלא ללכת לאחור חייבים להמשיך ולהתקדם, להמשיך ולהתפתח, ולא לדרוך במקום. תחום ההוראה אינו שונה במובן זה מכל

תחום אחר. מורה אשר אינו ממשיך ללמוד ולרכוש השכלה נוספת וכישורים חדשים, פשוט דורך במקום, ובסופו של דבר איכותו כמורה נשחקת ומתדרדרת.

ניתן למצוא מוסדות לימודים שונים בישראל המעבירים קורסי השתלמות והכשרות שונות למורים, דוגמת מכללת סמינר הקיבוצים, קמפוס אורנים שליד טבעון , מכללת לוינסקי ועוד. עם זאת, התקצוב המוענק לתחום זה במסגרת תקציב החינוך הלאומי, אינו מספק בעליל וכמובן שלא ניתן להתבסס על תלוש שכר עובדי הוראה.

התמודדות עם בני נוער אלימים, סיוע לילדים במצוקה, העשרה בנושאים שונים ועוד

כאשר אנחנו מנסים לצייר בדמיוננו מערכת חינוך אידיאלית או אםילו מושלמת, ניתן לחשוב על לא מעט קורסים מקצועיים והכשרות שונות שהיינו רוצים שהמורים של הילדים שלנו יעברו מדי שנה.

למשל, בכל הנוגע לבית ספר לחינוך מיוחד במרכז, סיוע לילדים במצוקה, התמודדות עם תלמידים בעייתיים ואלימים וכד', תמיד יכולים המורים ללמוד עוד ולקבל עוד עצות וסיוע בתחום. המצב במערכת החינוך הישראלית בכל הנוגע לאלימות ולצרכים מיוחדים של תלמידים מגיע לשיאים שליליים בשנים האחרונות, ולא יזיק כלל אם המורים והמורות הנאלצים להתמודד עם מצבים אלו בשטח מדי יום ביומו, יזכו להסמכה והשכלה נוספת מדי שנה בתחום. סדנאות המכשירות מורים להתמודד עם מצבים קיצוניים, כמו גם מעניקות להם את ההזדמנות לתקשר וללמוד אחד מהשני ולתרגל את מה שהם לומדים באופן מעשי, יכולות רק לסייע לאותם מורים לבצע את עבודתם בצורה טובה יותר, וכמובן לתלמידים שלהם לקבל יחס הולם ונכון יותר.

מלבד לבעיות קיצוניות כאלו ואחרות, באותה מערכת חינוך אידיאלית שאנו מנסים לתאר לעצמנו, אותם מורים זכאים גם להרחיב את אופקיהם ולרכוש השכלה נרחבת יותר מדי שנה ושנה, בתחומים שונים. מורה משכיל ועשיר יותר בידע הוא מורה טוב ואיכותי יותר, וזוהי כאמור פריבילגיה לה זכאים הילדים שלנו, פריבילגיה אותה הם לא ממש מקבלים במצב הנוכחי.

אז מה צריך לקרות בשטח? בעיקר שינוי בסדרי העדיפויות, כפי שהן באות לכדי ביטוי בגובה תקציב החינוך ובאופן בו הוא מחולק ומוקצה. עם קצת שינוי של סדרי העדיפויות הלאומיים, כולנו נוכל להרוויח, ובראש ובראשונה ילדינו.